Giải chấp là gì? Thủ tục giải chấp nhanh chóng

Sau khi hoàn thành hết nghĩa vụ và thanh toán ngân hàng cho việc vay thế chấp thì người vay cần làm một thủ tục liên quan nữa, đó là giải chấp. Giải chấp là gì? Thủ tục giải chấp nhanh chóng ra sao, cùng tìm hiểu ngay với chúng tôi qua bài viết sau.

Giải chấp là gì?

Giải chấp là gì?

Giải chấp là gì?

Thế chấp là khoản vay được bảo đảm bằng tài sản, chẳng hạn như nhà, bất động sản, tài sản cố định… Khi bạn đưa ra một thế chấp, người cho vay đăng ký một thế chấp.

Điều này có nghĩa là người cho vay có quyền hợp pháp để lấy tài sản của bạn trong một số tình huống. Ngân hàng có thể lấy tài sản của bạn nếu bạn không vi phạm các điều khoản và điều kiện của khoản thế chấp là bạn trả tiền đúng hạn thì bạn sẽ giữ nhà của bạn.

Giải chấp là gì?

Giải chấp là gì?

Khi bạn thanh toán hết các khoản thế chấp và đáp ứng các điều khoản và điều kiện trong hợp đồng thế chấp, ngân hàng không tự động từ bỏ quyền đối với tài sản của bạn. Có những bước bạn cần thực hiện để loại bỏ những quyền đó. Quá trình này được gọi là giải chấp.

Vai trò của ngân hàng trong việc giải chấp

Bạn phải được xác nhận từ phía ngân hàng là bạn có thể giải chấp. Điều này xảy ra sau khi được thanh toán đầy đủ và bạn đã đáp ứng các điều khoản và điều kiện trong hợp đồng thế chấp của bạn.

Vai trò của ngân hàng trong việc giải chấp

Vai trò của ngân hàng trong việc giải chấp

Hầu hết những ngân hàng không cung cấp xác nhận này trừ khi họ được yêu cầu. Trong một số trường hợp, ngân hàng sẽ chuẩn bị các tài liệu xả thải thay cho bạn.

Khi nào bạn có thể giải chấp?

Một vài trường hợp bạn có thể giải chấp như sau:

Thanh toán sau khi trả hết thế chấp của bạn

Các bên vay và cho vay thanh toán và hoàn thành các hồ sơ thế chấp, giải chấp sau khi bạn trả hết tiền thế chấp tài sản. Bạn phải đảm bảo là bạn không có bất kỳ tài sản hay số tiền, sản phẩm tài chính nào liên quan đến việc thế chấp.

Khi nào bạn có thể giải chấp?

Khi nào bạn có thể giải chấp?

Ví dụ: Nếu bạn có một khoản tín dụng vốn chủ sở hữu nhà kết hợp với thế chấp, bạn có thể cần phải trả hết và đóng nó trước khi bạn có thể tiến lên với một khoản thế chấp.

Bạn có thể không muốn thực hiện thế chấp của mình nếu bạn có kế hoạch sử dụng nhà của bạn để bảo đảm cho khoản vay hoặc hạn mức tín dụng với cùng một người cho vay. Khi bạn thực hiện thế chấp của mình, bạn có thể mất quyền sử dụng các sản phẩm liên quan đến thế chấp.

Giải chấp khi thay đổi bên cho vay

Nếu bạn có thể ký hợp đồng thế chấp cho bên nào đó thuận lợi hơn và các điều kiện cho vay tốt hơn thì bạn có thể làm thủ tục giải chấp. Khi bạn thay đổi ngân hàng, thông tin về tiêu đề tài sản của bạn phải được cập nhật.

Trong hầu hết các trường hợp bạn phải thực hiện thế chấp ban đầu và thêm bên cho vay mới vào tiêu đề tài sản của bạn. Một số ngân hàng có thể tính phí chuyển nhượng trong trường hợp này.

Thủ tục giải chấp nhanh chóng

Thủ tục giải chấp nhanh chóng

Thủ tục giải chấp nhanh chóng

Sau khi bạn thanh toán và hoàn thành các nghĩa vụ liên quan đến thế chấp tài sản thì bạn làm thủ tục giải chấp.

Các giấy tờ khi giải chấp

Các giấy tờ liên quan đến việc giải chấp như sau:

 • Giấy chứng nhận quyền sở hữu tài sản thế chấp (sổ đỏ, giấy chứng nhận quyền sở hữu đất, ô tô, bất động sản…)
 • Đơn yêu cầu giải chấp
 • Quyết định bằng văn bản xóa thế chấp cả hai bên
 • Giấy tờ xác nhận bên thế chấp hoặc giấy được ủy quyền thay người có tài sản thế chấp

Quy trình giải chấp nhanh chóng

Quy trình giải chấp nhanh chóng

Quy trình giải chấp nhanh chóng

Khi hoàn thành bộ hồ sơ trên bạn nhanh chóng đem đến các cơ quan đất đai ( văn phòng đăng ký đất đai, văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất…) để:

 • Thẩm định hồ sơ, xác nhận và hẹn trả kết quả
 • Xóa thế chấp trong các giấy tờ đất liên quan, sổ địa chính, sổ theo dõi.
 • Công chứng hồ sơ giải chấp
 • Trả kết quả cho người đi giải chấp

Thủ tục giải chấp sổ đỏ

Thủ tục giải chấp sổ đỏ

Thủ tục giải chấp sổ đỏ

Thủ tục giải chấp sổ đỏ như sau:

 • Bước 1: Hoàn thành tất cả nghĩa vụ đối với ngân hàng
 • Bước 2: Nhận giấy báo từ ngân hàng: giấy thông báo xả thế chấp, đơn để đăng ký xóa thế chấp.
 • Bước 3: Mang hợp đồng thế chấp công chứng tại phòng giao dịch để đăng ký giao dịch đảm bảo.
 • Bước 4: Tìm đến các chi nhánh văn phòng đất đai, văn phòng công chứng để giải chấp sổ đỏ.

Thủ tục giải chấp rất quan trọng, đặc biệt các vụ thế chấp tài sản cố định với giá trị lớn, nếu sai sót thì sẽ gây ra không ít hậu quả.


Vì vậy việc hiểu Giải chấp là gì? Thủ tục giải chấp nhanh chóng rất cần thiết trước và sau khi bạn có ý định vay thế chấp. Hãy tìm hiểu kỹ để tránh tình trạng mất uy tín cho cả người vay lẫn người cho vay nhé!