Thẻ: Trong hộ khẩu có người nợ xấu có mua trả góp được không